Jakość, zrównoważony rozwój i CSR

Jakość potwierdzona certyfikatami

Gwarantujemy doskonałość w zarządzaniu rozległymi procesami i wysokie kwalifikacje personelu z nami pracującego. Dlatego potrafimy sprostać najwyższym standardom branż, dla których świadczymy usługi.

Jesteśmy już częścią listy SEDEX, która obejmuje na całym świecie wszystkie firmy, które mają silne zaangażowanie etyczne i działają w oparciu o odpowiedzialne, zrównoważone praktyki biznesowe. Przeszliśmy pomyślnie audyt SMETA, oparty na 4 podstawowych filarach:

  • Prawa pracownicze
  • Zdrowie i bezpieczeństwo
  • Środowisko
  • Etyka biznesu

 

Troszczymy się o planetę tak samo jak o Twój produkt

Nasza polityka jakości i środowiskowa dąży do pełnej satysfakcji naszych klientów, wzrostu konkurencyjności organizacji, bezpieczeństwa transportowanego produktu i kontroli kwestii środowiskowych związanych z naszymi instalacjami i usługami.

Pobierz „Politykę jakości i środowiskową”

Wprowadzamy  społeczną odpowiedzialność biznesową  do naszej strategii biznesowej, współpracując ze stowarzyszeniami, które wspierają grupy najmniej uprzywilejowane lub pracując na rzecz ograniczenia skutków globalnych wywołanych przez rozwój naszej działalności. Udostępniamy pomiar śladu węglowego dla każdej usługi, którą wykonujemy.

Organizacja non-profit Carbon Disclosure Project zalicza nas do firm o najlepszej wydajności środowiskowej na świecie, przy czym Logista jest jedynym dystrybutorem europejskim wpisanym na prestiżową List-A. Na tej liście notowane są tylko firmy z najwyższym poziomem i najlepszymi praktykami dot. redukcji emisji i zarządzania w celu łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

Nasze osiągnięcia w roku fiskalnym 2020:

  •  Zwiększyliśmy o 17% liczbę pojazdów Euro 6 w porównaniu z rokiem fiskalnym 2018, sprawiając, że każdy przejechany kilometr jest bardziej efektywny pod względem emisji gazów cieplarnianych.
  •  Udało nam się obniżyć średni wiek naszej floty o 100%, zmniejszając go z 4 lat do 2 lat.
  •  Trwają prace nad ważnym projektem, który ma za zadanie poprawić precyzję obliczania CO i CO2, porównującym różne bazy danych z informacjami posegregowanymi według typu pojazdu i parametrami określającymi wielkość emisji, przewidujemy uzyskanie wyników pierwszych pomiarów w 2021 roku.